erol özyiğit
34 Takipçi | 6 Takip
22 12 2011

ACEMİ IRMAK ve MAVİ LİMAN / İHSAN TOPÇU

İhsan Topçu     Bugün sizlere 2006 yılında “Cemal Süreya Şiir Ödülü”nü kazanan Erol Özyiğit’ten (erolozyigit@mynet.com) söz etmek istiyorum. Şairin ödül alan kitabı “Acemi Irmak”ı okuyup bitirince sağlam duruşlu bir şairle karşılaştığımı düşündüm. Şairlerin şiir karşısında sağlam duruşu, şiir olanı bilmelerinden geçer. Erol Özyiğit şiir olanı biliyor. Fazla sözcük bulamazsınız şiirlerinde; otuz altı yaşında erken ustalaşmış. Şu iki dize karşısında etkilenmeyen şiirsever düşünemiyorum: “babam merdiven uzatır göğe / kuşların söylediklerini türkçeye çevirir”. Erol Özyiğit, 1972 Arapgir doğumlu. Katırtırnağı, Sevi, Sardunya, Oküz, Ünlem, Berfin Bahar, İmgelem, Mavi Liman, Bireylikler dergilerinde şiirleri yayımlandı. 1977 yılında Katırtırnağı dergisini iki sayı yayımladı. Mavi Liman adlı fanzini yayımlıyor. Şiir kitapları: Halay (1998), Önce Çocuklar (2001), Saklı Yüz (2004), Acemi Irmak (2006). Biraz da “Mavi Liman”dan söz etmek istiyorum. Tek yapraktan oluşan iki sayfalık, fotokopiyle çoğaltılan bir dergi bu. “Mavi Liman” iki ayda bir yayımlanıyor. Derginin Mart – Nisan 2008 tarihli on sekizinci sayında güzel şiirler var. Bu sayının şairleri: Olcay Özmen, Onur Akyıl, Serdar Ünver, Yelda Karataş, Burak Tokcan, Murathan Çarboğa, Erol Özyiğit, Hakan Cem, Hüseyin Avni Cinozoğlu, Aydın Şimşek, Volkan Hacıoğlu, Mustafa Işık. Erol Özyiğit’in “Mavi Liman” dergisini göndermek için hazırladığı zarflar da harika. Derginin adı, kaçıncı sayı olduğu, dergideki şair adları zarfta belirtilmiş. Önümüzdeki yıllarda Erol Özyiğit adını daha sık duymayı diliyor ve umuyorum.  ... Devamı

22 12 2011

SORU-YORUM / AZAD ZİYA EREN

Erol Özyiğit     Sevgili Azad Ziya Eren. Öncelikle, ikiz şiir kitaplarınız “Ars Requiem” ve “Bırakılma Koridoru” ile Metin Altıok Şiir Ödülünü kazandığınızı okurlara duyuralım istiyorum. Bir şiirinizde şöyle diyorsunuz: “Ölünce büyür her şey/Ve büyütmek için çok zaman gerekir kendini insana…” Sizden ödünç alarak dizenizi soru olarak şöyle değiştirirsek: Ölünce büyür her şey ama şiir yazmak için çok zaman gerekir mi? Yani kısaca ne zaman şair olunur?   Gerçekten de bu iki kitap birlikte yayımlandığı için ikiz diyebiliriz onlara. Ama bırakalım kitapları iki şiir bile birbirinden bağımsız olduğuna göre biz yine de çift yumurta ikizleri dersek daha yerinde olur. Alıntıladığınız dizenin kendi bağımsızlığına herhangi bir yorumla zarar vermek, okuyucuyu ve hatta kendi algılayışımı da yönlendirmek istemem. Ama şunu söyleyebilirim, zaman ve işçilik şiirin kültür ortamı, anlam çoğalttığı, kattığı ve eksilttiği evidir. Deneyimler, başkalaşımlar, yabancılaşmalar ve yitirişler şiirin sözcüklerle olan ilişkilenmesi gibi insanın da insanlarla olan yolculuğunu simgeler. Ölüm kendi sınırları içinde sadece yokoluşu değil kalanların tasavvurunda da dönüşen bir varoluşu gerçekleştirir. İnsanın yolculuğundan kalıntı olan bu simgeler, ötekilerin algılayışında ve ölüm hakikatiyle birlikte daha kendileşir ve hatta heybeti daha da artar. Hamlet’in kendi sorusuna verdiği yanıtı anımsayalım:   “…Düşüncemizin katlanması mı güzel Zalim kaderin oklarına, yumruklarına Yoksa diretip bela denizlerine karşı Dur, yeter! Demesi mi?   …Kim dayanabilir zamanın kırbacına? Zorbanın kahrına, gu... Devamı

22 12 2011

ACEMİ IRMAK / ERSAN ERÇELİK

Ersan Erçelik     E. ERÇELİK: Sevgili Erol Özyiğit. Öncelikle son şiir kitabınız  “Acemi Irmak” (Dönence Yayınları) ile ‘Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü kazandığınızı okurlara duyuralım istiyorum. Sizin şiirsel gelişiminiz ve poetik duruşunuz açısından ele alırsak, “Acemi Irmak” daha önceki üç kitabınızdan ve diğer şairlerden hangi yönleriyle ayrılıyor? Hangi yönleriyle buluşuyor?   E. ÖZYİĞİT: “Karanlık bir odada bir kara kediyi yakalamaya benzer şiir yazmak” demiş Robert Greancan. İlk iki kitabıma (Halay 1998,Önce Çocuklar 2001) bir çeşit karalama defteri gibi bakıyorum bugün. Ama o kitaplarımı da çok seviyorum. Çünkü onlar köprü oldu, beni buralara taşıdı. “Acemi Irmak” ve bir önceki kitabım “Saklı Yüz”; istediğim hesapsız, kitapsız, duru bir şiirin ilk adımlarıdır, daha doğrusu emeklemesidir. Sevgili şairimiz Refik Durbaş’dan duymuştum. Bir genç, Dağlarca’ya “Bana şiir yazmayı öğret” demiş. Dağlarca: “Önce bir deftere gazel tarzında, bir deftere kaside tarzında, bir deftere de Orhan Veli gibi şiirler yaz.” demiş. Sonra da  “Bak!” Demiş. Allah: “Sağ kolunu keseceğim Türkiye’nin en büyük şairi olacaksın, sağ bacağını keseceğim Balkanlar’ın en büyük şairi olacaksın.” “Yeter!”demiş genç “Vazgeçtim şairlikten!” Dağlarca diyor ki:“Bir gözlerim kalsın bir de yazacak parmak… Ben şiir yazayım… Son arzum bu işte.” Benim de son arzum budur.   E. ERÇELİK: Bu kitabınızda, bir önceki kitabınız ol... Devamı

22 12 2011

HUY DEFTERİ / MUSTAFA ASLAN

Mustafa Aslan     ‘Mavi Liman’ şiir seçkisini yayımlayan, Cemal süreya Şiir Ödülü (2006)  Bülent Ecevit Şiir Ödülü (Mansiyon-2008) alan Erol Özyiğit ‘Halay’ (1998), ‘Önce Çocuklar’ (2001), ‘Saklı Yüz’ (2004), ‘Acemi Irmak’ (2006), ‘Şairini Arayan Mektuplar’ (2008) adlı şiir kitaplarına ‘Huy Defteri’adlı yeni yapıtını ekledi. Bütünlük ‘Huy Defteri’nde yer alan şiirler tek tek okunup yorumlanacağı gibi, yapıtın bütünü de ayrıca değerlendirilebilir. Kitapta yer alan şiirlerin bir bütünlük oluşturduğunu söylemek abartı sayılmaz. Ama yinelemelere düşmeden bunu yapması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. İmgelerle yüklü olan dizeler birbirine uladığında şiirdeki izlek, anlatımcı olmayan, ortaya çıkıyor. Şair özellikle anlatımcılıktan kaçınmış. Çeşitli kültürlerle yoğurduğu şiirlerine yüklediği kimi imlerle izleğin yolunun bulunmasına ışık tutmaktadır. Yakın tarihimizin Erol Özyiğit’in ‘Huy Defteri’ adlı yapıtında ayrı bir yeri var. Sözünü ettiğimiz bütünlüğü şairin bireyi anlatıyor gibi görünen şiirlerini irdelediğimizde genelin bir parçası olduğunu görüyoruz. Hatta kimi zaman birbiriyle ilgisi yokmuş gibi görünen şiirleri imgelerdeki kimi şiirler ele vermektedir. Örneğin ‘ayna’ ve ‘cep aynası’ sözcükleri iki farklı şiirde kullanılıyor, ama iki şiir ve öteki şiirleriyle bağlantı kurmamızı sağlıyor: ‘Bijar’ın Evi’nde’ ve  ‘Ağrılar Defteri’ adlı şiirlerinde Kanayan Sivas Erol Özyiğit’in üzerinde durduğu yakın zamanda yaşananlar... Devamı

22 12 2011

HUY DEFTERİ / KENAN YÜCEL

Kenan Yücel     Huy Defteri (2009, Dönence Yayınları) Erol Özyiğit’in beşinci ve son şiir kitabı; bu kitabıyla 2009 Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne değer görüldü (Selami Karabulut’unYarım Kalan’ıyla birlikte). Ödül gerekçesinde “bireyin trajiğini sözcük seçimi ve mitsel söyleyişleriyle derinleştiren bir şair olduğu” vurgulanıyordu. Erol Özyiğit 1972’de Arapgir’de doğmuş. 1997 yılında Katırtırnağı dergisini (iki sayı), 2005- 2008 yılları arasında Mavi Liman şiir seçkisini yayımlamış (20 sayı). İlk şiir kitabı Halay’ı (1998, kendi yayını)  Önce Çocuklar (2001, Mavi Liman Kitabevi) izliyor. Saklı Yüz (2004, Dönence Yayınları) ve Acemi Irmak (2006, Dönence Yayınları) şairin diğer şiir kitapları. Yayıma hazırladığı Şairini Arayan Mektuplar (2008) adlı kitap şairlerin artık hayatta olmayan şairlere yazdıkları mektuplardan oluşuyor. Erol Özyiğit’in özgeçmişinde de ödüllerin epeyce yer tuttuğu göze çarpıyor: 2006 Cemal Süreya Şiir Ödülü (Acemi Irmak adlı kitabıyla),  2007 Yerel ve Yöresel Televizyon Birliği Ödülü, 2008 Bülent Ecevit Şiir Ödülü: “olanı biteni öğrenme defteri” şiiriyle (mansiyon), 2009 Behçet Aysan Şiir Ödülü (Huy Defteri adlı kitabıyla). Erol Özyiğit’in ilk iki kitabını (Halay, Önce Çocuklar) bulup okuyamadım. Ayşegül Oğuz’la söyleşisinde geçen “İlk şiirlere baktığım zaman, ‘Keşke kitapları çıkartmakta acele etmeseydim’ diyorum” sözlerinden şairin ilk kitaplarını yadsıma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Belki de şiirsel bi... Devamı